ประกาศ ยื่นดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปี

ประกาศ การยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET  ม.6 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ดาวน์โหลด