ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการการทดสอบ

1 พ.ค. 2556 01:52 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ กลุ่มงานบริการการทดสอบ