ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ถึง 20 พ.ค. 2556

7 พ.ค. 2556 19:02 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ถึง 20 พ.ค. 2556 ตำแหน่งที่รับสมัคร มีดังนี้ 1.ตำแหน่งนักวิชาการด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 3 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา 3.ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา