ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ

30 พ.ค. 2556 17:45 น.

ผู้อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล จํานวน ๓ อัตรา , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๒ อัตรา , นิติกร จํานวน ๑ อัตรา