ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 แบบ

5 มิ.ย. 2556 12:07 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง สอบราคมซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 แบบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 แบบ รวม 24 เครื่อง ตามรายละเอียดเอกสารแนบ