สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 แบบ

ประกาศ เรื่อง สอบราคมซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 แบบ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 แบบ รวม 24 เครื่อง ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด