ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิ.ย. 2556

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 7-21 มิ.ย. 2556

    - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

    - ตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

    - ตำแหน่ง นักวิชาการองค์การสัมพันธ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด