"จาตุรนต์"จับงานแรก ลุยแก้ปัญหาใช้งบกระทรวงศึกษาธิการ

"จาตุรนต์"จับงานแรก ลุยแก้ปัญหาใช้งบกระทรวงศึกษาธิการ