กลุ่มผู้บริหารมัธยมฯ เข้าพบ “จาตุรนต์” ขอแยกมัธยม

กลุ่มผู้บริหารมัธยมฯ เข้าพบ “จาตุรนต์” ขอแยกมัธยม