ร่างพ.ร.บ.อุดม"สกอ."จัดงบมหา'ลัย เพื่อมีอำนาจควบคุมผลิตบัณฑิต-หลักสูตรไม่ให้สะเปะสะปะหลังขาดรับผิดชอ

ร่างพ.ร.บ.อุดม"สกอ."จัดงบมหา'ลัย เพื่อมีอำนาจควบคุมผลิตบัณฑิต-หลักสูตรไม่ให้สะเปะสะปะหลังขาดรับผิดชอบสังคม