ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ร่างพ.ร.บ.อุดม"สกอ."จัดงบมหา'ลัย เพื่อมีอำนาจควบคุมผลิตบัณฑิต-หลักสูตรไม่ให้สะเปะสะปะหลังขาดรับผิดชอ

15 ก.ค. 2556 09:18 น.

ผู้อ่าน