ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017

2 ต.ค. 2560 14:36 น.

ผู้อ่าน

ผอ.สทศ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ”BEST PRACTICE AWARDS 2017" สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560
 
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017
 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน Best Practice Awards 2017” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความคิดตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
 
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS 2017