คณะกรรมาธิการด้านการศึกษา ประชุมสัญจรเยือน สทศ.

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. คณะกรรมาธิการประชุมสัญจรและเยือนหน่วยงานด้านการศึกษา ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ

ดาวน์โหลด