ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมาธิการด้านการศึกษา ประชุมสัญจรเยือน สทศ.

2 ส.ค. 2556 11:05 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. คณะกรรมาธิการประชุมสัญจรและเยือนหน่วยงานด้านการศึกษา ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ