ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้คณะกรรมการบริหาร สทศ.

2 ส.ค. 2556 11:40 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) และคณะที่ปรึกษาได้เดินทางมาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบนโยบายด้านการศึกษาให้แก่คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ และผู้บริหาร สทศ.