ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. รับสมัครโอเน็ต ม.6 เทียบเท่า

31 ต.ค. 2560 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. รับสมัครโอเน็ต ม.6 เทียบเท่า
 
วันนี้( 30 ต.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดเผยว่า  ตามที่ สทศ.จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 นั้น  นักเรียนเทียบเท่า ม.6 หากต้องการใช้ผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน  2560 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ  ซึ่งนักเรียนเทียบเท่า ม.6 หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือโฮมสคูล  เป็นต้น
 
รศ.ดร.สัมพันธ์  กล่าวต่อไปว่า สำหรับนักเรียน ม.6 ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทางโรงเรียนได้ส่งข้อมูลให้แก่ สทศ.เรียบร้อยแล้ว  สทศ. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนส่งข้อมูล ทั้งนี้ สทศ. ขอย้ำนักเรียนเทียบเท่า ม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ตปี 2560 จะต้องสมัครสอบภายในช่วงเวลาที่กำหนดหากไม่ดำเนินการจะไม่มีสิทธิ์สอบ และหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่โทร.0-2217-3800 โทรสาร 0-2219-2996