ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.ค้านปรับระบบใหม่การเข้ามหา’ลัย

15 ส.ค. 2556 13:09 น.

ผู้อ่าน

     วันนี้(14 ส.ค.) ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย (ทปอ. ) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ มีแนวคิดปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยต้องการ เห็นระบบที่สามารถคัดเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งให้โอกาสและความเท่าเทียมแก่เด็กทั่วประเทศ และข้อสอบที่ใช้คัดเลือกจะต้องสอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษานั้น ทปอ.เห็นว่าระบบที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็ดีอยู่แล้ว แต่คงต้องมาดูในรายละเอียดต่างๆก่อนว่ารมว.ศึกษาธิการต้องการจะให้ปรับ ปรุงอย่างไรบ้าง และจะให้ปรับมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามทางทปอ.ไม่อยากให้มีการปรับระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยใน ช่วงนี้ จนกว่าจะรู้ข้อดีข้อเสียของระบบเดิมที่ทำอยู่ก่อน เพราะการปรับแต่ละครั้งจะส่งผลกระทบกับเด็ก อีกทั้งต้องประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี เพื่อทุกคนจะได้เตรียมตัวทัน  แต่ทั้งนี้ตนยอมรับว่าการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัย ยังคงเป็นปัญหา ซึ่งขณะนี้ทปอ. กำลังพยายามหาทางแก้ไขอยู่

     ด้านรศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)  กล่าวว่า ในวันที่  31 สิงหาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ต่อในสถาบันอุดมศึกษาจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง  นักวิชาการ  ตัวแทนมหาวิทยาลัย  สภาวิชาชีพ  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ  เพื่อมาช่วยกันดูว่าระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ซึ่งถ้าเห็นว่าดีอยู่แล้วก็คงไม่จำเป็นต้องปรับ