ร่วมยินดี ดร.ชวลิต รับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ร่วมยินดี ดร.ชวลิต รับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

Name

 

       เมื่อ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ดร.นงราม เศรษฐพานิช กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ชวลิต หมื่นนุช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา