ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ร่วมยินดี ดร.ชวลิต รับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

16 ส.ค. 2556 14:42 น.

ผู้อ่าน

ร่วมยินดี ดร.ชวลิต รับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาพ ร่วมยินดี ดร.ชวลิต รับตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

       เมื่อ 15 ส.ค. ที่ผ่านมา ดร.นงราม เศรษฐพานิช กรรมการบริหารและประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.ชวลิต หมื่นนุช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา