ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.

15 พ.ย. 2560 15:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ โดยมี นางอรชพร เส้นแก้วใส รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางดวงเฉลิม ทองเพ็ชร นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 10 กองสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

 

ภาพ สทศ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.