ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ

สทศ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวมจำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
กลุ่มงานบริหารการทดสอบ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 
กลุ่มงานบริการการทดสอบ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 
กลุ่มงานอำนวยและยุทธศาสตร์
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปและรายละเอียดอื่นๆ
 
คลิ๊ก

ดาวน์โหลด