ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.เล็งผุด “โอเน็ต” สอบวัดผลทุกชั้นปี

9 ก.ย. 2556 11:45 น.

ผู้อ่าน

ศธ.เล็งผุด “โอเน็ต” สอบวัดผลทุกชั้นปี
เมินโละเกณฑ์จบช่วงชั้น ยันเดินหน้าแต่หายารักษาอาการข้างเคียง

จากกรณี ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีข้อเสนอให้แก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการใช้ผลแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยให้ยกเลิกการนำคะแนนโอเน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 เนื่องจากมีงานวิจัยชี้ว่าทำให้เด็กเครียด และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพราะครูเน้นติวนั้น นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนยังไม่ทราบข้อเสนอดังกล่าว แต่ที่ผ่านมามีการหารือว่าจะเพิ่มการวัดผลให้ครบทุกชั้นปี ตั้งแต่ ป.1-ม.6 เนื่องจากที่ผ่านมาเราจัดการศึกษาโดยไม่มีระบบการทดสอบวัดผลที่เป็นระบบกลางที่ได้มาตรฐาน จากนั้นเมื่อมีการทดสอบโอเน็ตโดย สทศ. ก็ทำให้โรงเรียนได้รู้จุดบกพร่อง เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด ดังนั้นส่วนตัวคิดว่าระบบการทดสอบวัดผลยังเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อไป

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ส่วนผลวิจัยระบุว่าการสอบโอเน็ตทำให้เด็กเครียดนั้น เป็นอีกปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตามตนได้ขอให้ สทศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปหารือร่วมกันว่าระบบการ วัดผลกลางนั้นควรจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งก็อาจจะเป็นโอเน็ต ที่จัดสอบโดย สทศ.หรือเป็นระบบที่ดำเนินการโดย สพฐ.ก็ได้ แต่ต้องเป็นระบบที่ได้ มาตรฐาน

ด้าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องนี้คงต้องมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพราะเดินหน้ามาไกลแล้ว และต้องเดินหน้าต่อไปไม่ควรถอยหลัง เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับคะแนนโอเน็ตอย่างแท้จริง ส่วนที่บอกว่าทำให้เด็กเครียดและครูเน้นติวนั้นอาจเป็นอาการข้างเคียงจากการสอบ ซึ่งต้องร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อให้การประเมินผลระดับชาติมีผลต่อวงจรการศึกษาของเด็ก ส่วนข้อเสนอให้สุ่มสอบนั้นต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสีย เพราะตามหลักวิชาการทำได้ แต่ในทางปฏิบัติจะทำให้เด็กขาดความตั้งใจ.

 

เครดิต นสพ.ไทยรัฐ