ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ปลดล็อกเปิดทางไร้ใบประกอบเป็นครู

11 ก.ย. 2556 10:28 น.

ผู้อ่าน

ปลดล็อกเปิดทางไร้ใบประกอบเป็นครู “จาตุรนต์”แบะท่ายอมแก้กฏหมาย หวังดึงมือโปรช่วยถ่ายทอดความรู้
 
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาการขาดแคลนครู แต่ไม่สามารถจ้างคนเก่งที่มีความ รู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต มาเป็นครูได้ เพราะติดขัดปัญหาเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ซึ่งตนมองว่าข้อกำหนดดังกล่าวเป็นระบบที่ปิดเกินไป ทำให้เป็นอุปสรรคไม่สามารถดึงคนที่ มีความรู้ในวิชาชีพต่างๆมาเป็นครูได้ ทั้งที่คนเหล่านั้นสามารถเข้ามาสอนทดแทนครูที่ขาดแคลนได้ ซึ่งไม่ใช่จะมีปัญหาเฉพาะในสถานศึกษาของสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เท่านั้น แต่โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็มีปัญหา การจ้างครูต่างประเทศมาสอน เนื่องจากคนเหล่านี้ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปตั้งวงพูดคุยแก้ปัญหาใน ภาพรวม หากต้องแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกและเปิดทางให้ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆเข้ามาเป็นครูก็สามารถทำได้
 
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า  ที่ผ่านมาครุสภา เคยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 44 ของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดให้กรรมการคุรุสภาสามารถยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว ได้ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีเรื่องก็เงียบหายไป ดังนั้น คุรุสภา น่าจะเสนอทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง โดยให้ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และนำเข้าพิจารณาในสภาฯ 3 วาระรวด เพราะเป็นเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้แก้ทั้งมาตรา ที่สำคัญถือว่าไม่ผิดเจตนารมณ์ในเรื่องการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูในวิชาชีพเฉพาะ และเปิดทางให้ผู้ที่จบด้านวิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นาฏศิลป์ ฯลฯ เข้ามาเป็นครูได้
 
 
เครดิต นสพ.ไทยรัฐ