ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด