ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ค้านเลิกรับตรง-ชี้เหมาะกับมหาวิทยาลัยเล็ก

16 ก.ย. 2556 09:58 น.

ผู้อ่าน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดที่จะให้มีการยกเลิกการคัดเลือกระบบรับตรงว่า คงเป็น ไปไม่ได้ ต้องคำนึงข้อเท็จจริง เพราะทุกระบบมี ที่มาที่ไป มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อย่างเช่น จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ว่าจะคัดเลือกระบบไหนก็มีนักเรียนอยากจะเข้า ขณะที่มหาวิทยาลัยขนาดกลางและเล็กจะทำอย่างไรหากไม่มีนักเรียนเลือกเข้าเรียน ดังนั้น ระบบ รับตรงจึงยังจำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าปัญหาคืออะไร อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามหาวิทยาลัยคัดเลือกหลายระบบเพื่อต้องการหารายได้จากการสอบ เพราะคงไม่มีมหาวิทยาลัยไหนมีเป้าหมายหารายได้บน ความเดือดร้อนของเด็กและผู้ปกครอง หากจะปรับ ระบบการสอบคัดเลือกก็เป็นหน้าที่ของ ทปอ. ทั้ง คณะรัฐมนตรีก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสิน ตนคิดว่าแนวทางเดิมที่เคยจัดสอบโอเน็ตปีละ 2 ครั้ง และนำคะแนนครั้งที่ดีที่สุดมายื่น ร่วมกับผลการเรียนเป็นการให้โอกาสเด็กพร้อมกันทั่วประเทศก่อน จากนั้นผู้ที่พลาดก็เข้าระบบรับตรงซึ่งแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง
 
ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ. มีข้อเสนอต่อการแก้ปัญหาการรับนักศึกษาว่า ควรมีระบบเกณฑ์คะแนนข้อสอบมาตรฐานขั้นต่ำมากกว่าเรียงลำดับคะแนนรวมที่เป็นคะแนนดิบ ควรมีข้อมูลหลายด้านในการพิจารณาใบสมัครนอกเหนือจากคะแนนสอบ
 
ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า หวังว่าเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหาแล้วจะมีความร้อนใจต่อสังคมยอม เปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่เช่นนั้นอาจต้องใช้กฎหมายมาบังคับ
 
 
เครดิต นสพ.ไทยรัฐ