ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาจ้างทำต้นฉบับพร้อมทำสำเนาวิดีทัศน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

19 ก.ย. 2556 09:40 น.

ผู้อ่าน

ประกาศสอบราคาจ้างทำต้นฉบับพร้อมทำสำเนาวิดีทัศน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖, ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖