สอบราคาจ้างทำต้นฉบับพร้อมทำสำเนาวิดีทัศน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ประกาศสอบราคาจ้างทำต้นฉบับพร้อมทำสำเนาวิดีทัศน์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖, ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด