ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

นักวิชาการจี้มหา'ลัยเปิดเผยรายได้ค่าสมัครรับตรง

25 ก.ย. 2556 10:28 น.

ผู้อ่าน

       นายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดรับตรงก่อน ทั้งที่ ทปอ.มีมติให้เปิดรับตรงพร้อมกันในเดือนมกราคม ว่า ขอให้มหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงในช่วงนี้ ออกมาเปิดเผยตัวเลขค่าสมัครสอบ และรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการเปิดรับตรง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อการศึกษา ขณะเดียวกัน การที่มหาวิทยาลัยบอกว่า ข้อสอบรับตรงต้องยาก เพื่อวัดความถนัดนั้น ใช่ต้นเหตุของปัญหากวดวิชาหรือไม่ เพราะการที่มหาวิทยาลัยออกข้อสอบนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่ากับเป็นการผลักเด็กไปสู่โรงเรียนกวดวิชา เพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และอยากให้ ทปอ.หามาตรการในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ปล่อยให้มีความอิสระมากเกินไป
       
       “เรื่องมหาวิทยาลัยเปิดรับตรงเพื่อหารายได้ และออกข้อสอบยากเกินหลักสูตร ยังเป็นประเด็นที่สร้างความคลางแคลงใจให้สังคม ดังนั้นผมจึงอยากให้ ทปอ.หาคำตอบในเรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจน และหาวิธีแก้ไขปัญหา เพราะการที่เปิดกว้างให้มหาวิทยาลัยมีความเสรีในเรื่องของการเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนมากเกินไป เท่ากับเป็นการทำรังแกเด็ก และเอาเปรียบประชาชน ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยควรคิดถึงประโยชน์ของเด็กและประเทศชาติให้มากกว่านี้” นายสมพงษ์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามการที่ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ.อยากหารือเกี่ยวกับระบบการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยกับรัฐมนตรีว่าการ ศธ.นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะได้ปรับความเข้าใจเรื่องระบบการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้ตรงกัน
 
 
เครดิต นสพ.ผู้จัดการออนไลน์