ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.ลุยถอดบทเรียน-ตั้งวอร์รูมขยับอันดับ PISA

30 ก.ย. 2556 10:31 น.

ผู้อ่าน

จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินตามโครงการนานาชาติของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับหรือ Program for International Student Assessment (PISA) ที่โรงแรมเดอะสุโกศล นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า หากประเทศไทยจะพัฒนาการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ดีต้องตั้งเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัดในประเด็นสำคัญๆ เพื่อให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อันดับ PISA ดีขึ้นด้วย ดังนั้นต้องมีการถอดบทเรียนและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การวางแผนและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
 
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ PISA อันดับแรกต้องพัฒนาสื่อในการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ขึ้นเป็นการเฉพาะ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กระดับประถมศึกษา และในระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา 2556-2557 เสนอให้ส่วนกลาง/เขตพื้นที่ จัดทำข้อสอบกลางตามแนว PISA สำหรับให้โรงเรียนนำไปใช้ในการสอบปลายภาค โดยต้องมีความน่าเชื่อถือ ขณะที่ ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. กล่าวว่า ศธ.ต้องมีแผนปฏิบัติการ PISA โดยเริ่มจากระยะสั้นเตรียมการนักเรียน ม.2 ที่จะสอบในปี 58 แผนระยะกลางที่จะเตรียมสอบในปี 61 และแผนระยะยาวเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน โดยจะต้องตั้งศูนย์ปฏิบัติการ PISA ขึ้นมาเป็น PISA วอร์รูม มีรมว.ศึกษาธิการเป็นประธาน
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยรัฐ