ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"ทศพร"ย้ำไม่สั่งการแต่ให้อิสระมหาวิทยาลัย

2 ต.ค. 2556 09:39 น.

ผู้อ่าน

วันนี้ (1 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คนใหม่ ได้เดินทางมารับตำแหน่งเป็นวันแรก โดยมีรศ.นพ.กำจร ตติยกวี  รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกูล และดร.วราภรณ์ สีหนาท  รองเลขาธิการ กกอ. พร้อมผู้บริหาร สกอ.ให้การต้อนรับ จากนั้น ศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร ได้เข้าสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน ก่อนจะประชุมร่วมกับผู้บริหารพร้อมมอบนโยบายการทำงาน   โดยศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร  กล่าวว่า  รู้สึกดีใจที่ได้มาทำงานที่ สกอ. เนื่องจากเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อน  และเคยร่วมงานกับ สกอ.ในช่วงที่ยังเป็นทบวงมหาวิทยาลัย ดังนั้นไม่รู้สึกหนักใจที่จะมาบริหารงานอุดมศึกษา  และที่สำคัญ สกอ.มีทีมผู้บริหารที่ทำงานเข้มแข็งอยู่แล้วด้วย
 
ศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับงานที่สกอ.จะต้องเร่งดำเนินการก่อนคือการสานต่อนโยบายของรัฐบาลและของนายจาตุรนต์  ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ  เช่น เรื่องการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา   การเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานมหาวิทยาลัย รวมถึงการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาอุดมศึกษา   และสนับสนุนส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย
 
  “สำหรับการบริหารงานภายใน สกอ. จะต้องมีปรับระบบการทำงานในทุกส่วนให้มีความชัดเจน  เพื่อให้สามารถติดตามการทำงานได้อย่างรวดเร็ว  โดยผมจะวางระบบการทำงานในแนวขวางที่เป็นการกระจายงาน  และทำงานแบบเพื่อนร่วมงานกัน  ไม่ใช้วิธีสั่งการจากบนลงล่าง   ขณะเดียวกันสกอ.จะทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย   จะไม่เข้าไปกำกับและดูแล หรือควบคุมมหาวิทยาลัย เพราะผมรู้จักธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีที่ต้องการความเป็นอิสระทางวิชาการ และความคล่องตัวในการบริหาร โดยใช้เหตุและผลในการพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหา  “ ศ.(พิเศษ)ดร.ทศพร กล่าว
 
 
เครดิต นสพ.เดลินิวส์