ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 2 อัตรา

7 ต.ค. 2556 11:01 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพิ่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้