ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สสอท.เห็นด้วยปรับสอบคัดเลือกเข้ามหา′ลัย จี้ ม.รัฐรับตรงกลางร่วมมากขึ้น

8 ต.ค. 2556 09:27 น.

ผู้อ่าน

นายพรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เปิดเผยถึงจุดยืนของ สสอท.เกี่ยวกับกรณีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีข้อเสนอจะให้ปรับเปลี่ยนระบบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์กลาง และระบบรับตรงว่า สสอท.เห็นด้วยที่ขณะนี้ต้องมีการปรับระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
 
 
โดย สสอท.อยากเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยของรัฐหันมาใช้ระบบรับตรงกลางร่วมกันให้มากขึ้น เพราะตอนนี้เท่าที่สำรวจข้อมูลพบว่ามีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ใช้ระบบแอดมิสชั่นส์กลางในการรับเด็กประมาณ 30% ส่วนรับตรง 70% ทำให้เด็กต้องไปวิ่งสอบสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและผู้ปกครอง
 
 
ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาเพราะขณะนี้เด็ก ม.6 ไม่เรียนหนังสือในชั้นเรียนมุ่งไปเรียนกวดวิชา และบางคนที่สอบติดรับตรงแล้วพวกเขาก็ไม่สนใจการเรียนในชั้นเรียนเช่นกัน จึงอยากให้มีความชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะรับนักศึกษามากน้อยจำนวนเท่าไหร่ เพื่อเด็กจะได้เตรียมการได้ถูกต้อง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเอกชนเองก็ได้วางแผนรับเด็ก
 
 
 
เครดิต นสพ.มติชน