ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.-สอศ.หันหลังปฏิทินอาเซียน กลับใจ"ปิด-เปิดเทอม"16พ.ค.ตามเดิม

8 ต.ค. 2556 09:29 น.

ผู้อ่าน

    “อ๋อย” เรียกทุกฝ่ายประชุมสรุปปฏิทินการศึกษาวันที่ 9 ตุลาคมนี้ หลังจาก สพฐ.-สอศ.กลับใจใช้ปฏิทินเดิม เป็นเปิดเทอม 1 วันที่ 16 พ.ค. ไม่ใช่เปิดวันที่ 10 มิ.ย.แล้ว ระบุเหมาะสมกับฤดูกาลของไทย
    วันที่ 7 ตุลาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการหยิบยกเรื่องการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ตามกลุ่มประเทศอาเซียน และนำมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งกำหนดจะเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกพร้อมกันทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 มาหารือ ทั้งนี้ พบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เริ่มมีความเห็นไปในทางเดียวกัน และมีแนวโน้มที่จะให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.และ สอศ.กลับไปเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เหมือนเดิม ในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี แม้ว่าก่อนหน้านี้ สพฐ.และ สอศ.จะมีมติให้เลื่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 เป็นวันที่ 10 มิถุนายน เริ่มปีการศึกษา 2557 ก็ตาม
    รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า แนวคิดที่จะให้กลับมาเปิดภาคการศึกษาในช่วงเวลาเดิมนั้นไม่ได้เป็นนโยบายของตน แต่เป็นเพราะผลจากการสำรวจความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลจากการศึกษาและวิจัยข้อดี-ข้อเสียต่างๆ ที่ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้เรื่องนี้มีข้อสรุปที่ชัดเจน ตนจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะหารือให้ได้ข้อยุติ จากนั้นจะได้ประกาศชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ได้มีการหารือเรื่องนี้เป็นระยะอยู่แล้ว แต่ตนต้องการให้เป็นเหตุผลร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะขณะนี้ต้องได้ข้อสรุปที่เป็นระบบและเหตุผลที่ชัดเจนได้แล้ว
    นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สอศ.จะยึดโยงกับ สพฐ. เนื่องจากการรับนักเรียนมาเรียนอาชีวะจะรับจากเด็ก สพฐ.เป็นหลัก ดังนั้นหาก สพฐ.มีแนวโน้มที่จะเลื่อนการเปิด-ปิดภาคการศึกษากลับไปเหมือนเดิม สอศ.ก็จะยึดตามนั้น ทั้งนี้ จากเหตุผลที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมองค์กรหลัก เห็นว่าการเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามช่วงเวลาเดิมมีความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของฤดูกาลและวัฒนธรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ในส่วนของ สอศ.ก็เห็นว่าการเปิด-ปิดภาคการศึกษาในช่วงเวลาเดิมเหมาะสมกับฤดูกาลที่เด็กสามารถจะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ทำไร่ทำนาได้ อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการให้กลับไปจัดทำข้อดี-ข้อเสียให้ชัดเจนเพื่อนำมาพิจารณาตัดสินอีกครั้ง
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์