ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.หาแรงจูงใจดึงครูร่วมออกข้อสอบ

15 ต.ค. 2556 10:25 น.

ผู้อ่าน

14 ต.ค. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ พ.ญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่ เยาวชน เพื่อการปฎิรูปการศึกษา และตัวแทนนักเรียนได้มาหารือกับตนเกี่ยวกับเรื่องที่ขอให้ สทศ.เผยแพร่ข้อสอบเก่าของ สทศ. เช่น ข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ข้อสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และข้อสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต เป็นต้น แต่ตนยืนยันว่าสทศ.จะยังไม่สามารถเผยแพร่ข้อสอบได้ เพราะต้องทำคลังข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ขณะเดียวกันเครือข่ายพ่อแม่ฯเสนอว่าน่าจะให้ครูในโรงเรียนมาร่วมออกข้อสอบของ สทศ.มากขึ้น เพราะครูรู้ว่าเด็กเรียนอะไรบ้าง
 
"สทศ.ก็พยายามดึงครูเข้ามาร่วมออกข้อสอบ แต่ครูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลา สทศ.จึงมีแนวคิดว่าหากครูที่มาร่วมออกข้อสอบกับสทศ.ก็น่าจะสามารถนำผลงานจากการออกข้อสอบไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูจากทางคุรุสภาได้ด้วย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ครูมาร่วมออกข้อสอบ เพราะการให้เป็นเงินอาจจะไม่ได้ผลมากนัก เนื่องจากครูไปติวให้กับเด็กจะได้เงินมากกว่า"รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว
 
ด้านพ.ญ.กมลพรรณ กล่าวว่า กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองยังยืนยันที่จะให้สทศ.เผยแพร่ข้อสอบเก่า เพื่อให้นักเรียน ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อสอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อสอบและผลสอบได้อย่างโปร่งใสมากขึ้น แต่ สทศ.ยืนยันจะต้องทำคลังข้อสอบให้เสร็จก่อน ดังนัั้นนักเรียนคงจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้ต่อไป รวมทัั้งยังเปิดล่ารายชื่อให้ผู้ที่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ข้อสอบเก่า ให้มาร่วมกันลงชื่อได้ที่ www.parent-youth.net , www.eduzones.com และkamolpanch@gmail.com เพื่อจะได้รวบรวมเสนอต่อ สทศ. ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงชื่อจำนวน 1,182 คนแล้ว
 
 
 
เครดิต นสพ.เดลินิวส์