สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับผู้บริหารองค์การมหาชนในการประชุมผู้บริหารองค์การมหาชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สทศ. โดย นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุม