ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รัฐมนตรีศึกษาธิการ ตอบชัด!!! ไม่ตัดวิชานาฏศิลป์

16 ต.ค. 2556 10:51 น.

ผู้อ่าน

หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่า กลุ่มอาจารย์นาฏศิลป์ จากจุฬาฯ มศว และวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศเตรียมยื่นหนังสือท้วง สพฐ.เหตุตัดรายวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรพื้นฐาน

ล่าสุด วันนี้(15 ต.ค. 2556) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจง "เกี่ยว กับกระแสข่าวของวันนี้ เรื่องวิชานาฏศิลป์ ไม่มีการตัดวิชานาฏศิลป์ออกนะครับ วิชานาฏศิลป์จะอยู่ในกลุ่มความรู้สังคมและความเป็นมนุษย์"
 

ภาพ รัฐมนตรีศึกษาธิการ ตอบชัด!!! ไม่ตัดวิชานาฏศิลป์
(ภาพจาก เพจ จาตุรนต์ ฉายแสง)
 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงผ่าน สำนักงานรัฐมนตรี เพิ่มเติมว่า กรณี กระแสข่าวการตัดวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรใหม่ เป็นความเข้าใจผิดเรื่องวิชานาฏศิลป์ในหลักสูตรใหม่ โดยมีการส่งเผยแพร่ข่าวและส่งต่อกันในโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งตนยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ทั้งในการพิจารณาจัดทำหลักสูตรใหม่ และจากการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วพบว่า ข้อความและข่าวที่ส่งต่อและเผยแพร่ออกไป ไม่ตรงกับความเป็นจริง

กล่าวคือ
หลัก สูตรใหม่มีการจัดกลุ่มความรู้ใหม่ จากเดิม 8 กลุ่มสาระ เป็น 6 กลุ่มสาระวิชา โดยไม่ได้มีการตัดวิชานาฏศิลป์ออกไปจากหลักสูตรใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่ แต่ได้นำวิชานาฏศิลป์บรรจุไว้ในกลุ่มวิชาสังคมและความเป็นมนุษย์ ซึ่งในชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษาให้เป็นวิชาพื้นฐาน ส่วนในชั้นมัธยมศึกษาให้เป็นวิชาเลือก

ขณะ นี้การจัดทำหลักสูตรใหม่มีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งได้เร่งรัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีความสนใจ มากขึ้น โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเพื่อผู้สนใจจะได้ช่วยแสดงความคิดเห็น เพราะการจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมาก หลักสูตรหลายอย่างไม่สอดคล้องกับความรู้ใหม่ในการให้การศึกษาแก่เด็กและ เยาวชน นอกจากนั้น หลักสูตรเก่าเห็นได้ชัดเจนว่า 8 กลุ่มสาระวิชาในเด็กเป็นปัญหาการใช้เวลาในการเรียนพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ มีเวลาเรียนน้อย ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอ ใจอย่างมาก เท่าที่มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องและรับฟังความเห็นจากครูอาจารย์ มีความเห็นพ้องกันว่า มีกลุ่มสาระวิชามากเกินไปสำหรับเด็กเล็ก ดังนั้น เป็นตัวอย่างถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับหลักสูตร

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าวติดตลกทิ้งท้ายว่า ส่วน เรื่องตัดวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรใหม่ มีการขยายความอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงไปยังวิชาอื่นๆ ด้วย เรียกได้ว่า มีการตกแต่งจนเลยเถิดไปมาก ซึ่งการตัดวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรจะเป็นความจริงพอๆ กับการที่บอกว่า ตอนนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กำลังประสบภัยแล้ง เป็นความจริงพอๆ กัน เหมือนๆ กัน

 

เครดิต eduzone.com