ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการของสถาบันทดสอบฯ โดยมีรายชื่อ ดังในไฟล์ .pdf  ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด