ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ทปอ.สรุปสถาบันร่วม"รับตรง"ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ 18 แห่ง

18 ต.ค. 2556 09:32 น.

ผู้อ่าน

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2557 มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จำนวน 18 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันพระบรมราชชนก และ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ส่วนมหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่ปีนี้ไม่เข้าร่วมมี 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่ง ทปอ.ไม่มีสิทธิที่จะไปบังคับได้ เพียงแต่ขอความร่วมมือเพราะอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่มหาวิทยาลัย
 
นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์กลาง ของ ทปอ. กล่าวว่า แม้ตัวเลขของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ในปีการศึกษา 2557 จะเพิ่มมาเพียง 1 แห่ง จากปีการศึกษา 2556 ที่เข้าร่วม 17 แห่ง แต่ในจำนวนมหาวิทยาลัยที่เพิ่มเข้ามานั้นจะมีกลุ่มพยาบาลเข้ามาร่วม 2แห่ง อาจจะเป็นเพราะในปีที่ผ่านมามีเด็กสละสิทธิที่เข้าพยาบาลสูง แต่ถ้ามาร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์จะทำให้สถาบันรู้ยอดของผู้สมัครที่ชัดเจนจะทำให้การสละสิทธิลดลง
 
"สาเหตุที่ชัดเจนของการที่มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านคลียริ่งเฮาส์นั้น ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร แต่ที่มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วม จะมีปัญหา เรื่องของเด็กสละสิทธิ์จำนวนมาก เพราะเด็กไทยยังนิยมที่จะเลือกเรียนในหลายมหาวิทยาลัย และต้องการสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด ดังนั้นเมื่อมีทางให้เลือกเด็กก็จะเลือกจนถึงที่สุด สำหรับปฏิทินการสอบวิสามัญ 7 วิชาที่ใช้รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ รับสมัครวันที่ 1-24 พฤศจิกายน  2556 สอบวันที่ 4-5 มกราคม 2557และประกาศผลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557" นายพงษ์อินทร์ กล่าว
 
 
 
เครดิต นสพ.มติชน