ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คุรุสภาพร้อมร่วมปฏิรูประบบพัฒนาครู

18 ต.ค. 2556 09:34 น.

ผู้อ่าน

"จาตุรนต์"เห็นพ้องข้อเสนอคุรุสภาพัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครู ระบุสอดคล้องนโยบาย ศธ.เรื่องปฏิรูประบบพัฒนาครู
17 ต.ค. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างมาก คือ ข้อเสนอเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งข้อเสนอนี้สอดคล้องกับนโยบายข้อ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปฏิรูประบบพัฒนาครู ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมระดมความคิดเห็นเพื่อวางระบบการผลิตและพัฒนาครูที่ชัดเจน โดยคุรุสภาได้ตอบรับที่จะเป็นกำลังสำคัญในการวางแผนและระดมความคิดเห็น ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะคุรุสภาเป็นสภาครูที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิชาชีพ และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของครูด้วย
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องการกำหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของครูนั้นจะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องใบประกอบวิชาชีพและการอนุญาตให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ครู ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้เรากำลังขาดแคลนครู โดยเฉพาะครูสายอาชีพ สายอาชีวศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงครูภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นก็อาจจำเป็นต้องมีการปรับกฎกติกา ซึ่งทราบว่าทางคุรุสภาก็กำลังดำเนินการอยู่ โดยตนได้เสนอให้มีการจัดวงหารือเพื่อรับฟังความเห็นว่าอะไรที่จะต้องปรับเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็ให้ปรับ เช่น หลักเกณฑ์คุณสมบัติเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพที่อาจจะยังมีความยุ่งยากอยู่ในบางกรณี และบางครั้งการที่คนไม่ได้จบสายครูสามารถเข้ามาเป็นครูได้ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่เรียนสายครูมาโดยตรง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องมาดูรายละเอียดกันก่อน
 
"อย่างไรก็ตามเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องช่วยกันคิดในเวลานี้คือระบบการพัฒนาครูทั้งประเทศ ซึ่งบอร์ดคุรุสภาได้เสนอแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางของศธ.คือ การอาศัยศึกษานิเทศก์ในการพัฒนาครูเรื่องการเรียนการสอนที่จะต้องมีการวางระบบการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของศึกษาธิการเทศก์อย่างจริงจัง ซึ่งผมคิดว่าจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป"รมว.ศธ.กล่าว
 
 
เครดิต นสพ.เดลินิวส์