ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"ร.ร.ปริยัติธรรม" ติวเข้มสอบ "บีเน็ต" -หวั่นไม่ผ่านประเมิน สมศ.

21 ต.ค. 2556 10:01 น.

ผู้อ่าน

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) รองเจ้าคณะภาค 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม   ถึงการเตรียมความพร้อมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (บีเน็ต) ให้กับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศประมาณ 411 แห่ง ในปี 2557 ซึ่งถือว่าเป็นการสอบครั้งที่ 2 นั้น  ทราบว่า   ขณะนี้ได้แจ้งไปยังผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งให้ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและสามเณรในการสอบบีเน็ตครั้งที่ 2 ให้ดีกว่าปีที่แล้ว เพราะถือว่าค่อนข้างสำคัญ จากปีที่ผ่านมาผลการสอบมีหลายโรงยังไม่ผ่านเกณฑ์จึงเป็นผลให้โรงเรียนที่ไม่ ผ่านเกณฑ์การสอบบีเน็ตก็ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้วย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สมศ.ได้เข้าประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ครั้งที่ 1 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ผ่านการประเมินและได้รับการรอง 83 โรงและไม่รับรอง 125 โรง ซึ่งโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินส่วนใหญ่ผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์บีเน็ตปีที่ผ่านมา
 
 
 
   พระราชวรมุนี กล่าวต่อว่า ขณะนี้ยังเหลือโรงเรียนพระปริยัติธรรมอีก 203 แห่ง ที่ทาง สมศ.ยังไม่ได้เข้ามาประเมิน ซึ่งตอนนี้ได้มีนโยบายและแจ้งให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งรับทราบว่าจะชะลอการประเมินของ สมศ.ในครั้งที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคมนี้ออกไปก่อน  เพื่อรอให้ผลสอบบีเน็ตครั้ง ที่ 2 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งยังคงมี 3 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชาศาสนาปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลีออกมาก่อน เพราะเชื่อว่าถ้าส่งรายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เหลืออีก 203 โรงไปให้ สมศ.ประเมินคงจะไม่ผ่านการประเมินแน่นอน
 
 
 
“การประเมินของ สมศ.นั้นคาดว่าจะส่งรายชื่อทั้ง 203 แห่ง ให้ประเมินครั้งที่ 3 ประมาณเดือนมีนาคม 2557แทน  ซึ่งตอนนั้นผลคะแนนการสอบบีเน็ตรอบสองก็ออกมาแล้ว ดังนั้นการสอบรอบเดือนกุมภาพันธ์ทุกโรงเรียนต้องติวเข้มและปรับปรุงการสอนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะต้องจัดหาครูบาลี ครูนักธรรมเข้ามาสอน เพื่อเตรียมสอบบีเน็ตให้เป็นระบบและเน้นพัฒนาศักยภาพของสามเณรและนักเรียนเรื่องนักธรรม เพื่อรับการประเมินของ สมศ. อย่างที่บอกว่าถ้าทุกโรงเรียนสอบผ่านเกณฑ์ของบีเน็ตก็จะผ่านการกระเมินของ สมศ.ด้วย” พระราชวรมุนี กล่าว
 
 
 
เครดิต นสพ.มติชน