ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556

25 ต.ค. 2556 11:24 น.

ผู้อ่าน

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6)
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th