สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET ม.6 (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ม.6)
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
 

ดาวน์โหลด