ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.เตรียมความพร้อมการจัดสอบ B-NET 2556

30 ต.ค. 2556 17:05 น.

ผู้อ่าน

วันนี้ (30 ต.ค. 2556) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องโฟกัส โรงแรมรอยัลเจมส์ จ. นครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ B-NET ในปีการศึกษา 2556 ที่มีกำหนดการสอบในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การนำคะแนน B-NET ไปใช้ในการยกระดับการศึกษา"

นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาและบริหารการทดสอบด้านอาชีวศึกษาและด้านการศึกษานอกระบบ กล่าวสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ B-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา แล้วได้เน้นย้ำถึงปฏิทินการดำเนินการสอบ เช่น กำหนดการส่งข้อมูล กำหนดการสอบ ตารางสอบ การจัดสนามสอบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การจัดสอบ B-NET ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สทศ. ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                

                             ภาพ สทศ.เตรียมความพร้อมการจัดสอบ B-NET  2556            ภาพ สทศ.เตรียมความพร้อมการจัดสอบ B-NET  2556

                             ภาพ สทศ.เตรียมความพร้อมการจัดสอบ B-NET  2556            ภาพ สทศ.เตรียมความพร้อมการจัดสอบ B-NET  2556

                             ภาพ สทศ.เตรียมความพร้อมการจัดสอบ B-NET  2556            ภาพ สทศ.เตรียมความพร้อมการจัดสอบ B-NET  2556