งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)

งานเสวนาเรื่อง "สอนอ่านอย่างไร วัดผลอย่างไร เพื่อยกระดับคะแนน PISA" 
โดย รศ. ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผศ. ดร.จิรดา วุฑฒยากร และ รศ. ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
วันที่ 31 ต.ค. 2556 ณ ห้อง Lotus9 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์(ราชประสงค์)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

รศ.ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ผศ.ดร. จิรดา วุฑฒยากร

 

บรรยากาศภายในงาน

P1160879.jpg  P1160857.jpg  P1160866.jpg  P1160906.jpg  P1160948.jpg  P1160956.jpg  P1160902.jpg  P1160939.jpg    P1160925.jpg  P1160886.jpg