ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)

31 ต.ค. 2556 14:42 น.

ผู้อ่าน

งานเสวนาเรื่อง "สอนอ่านอย่างไร วัดผลอย่างไร เพื่อยกระดับคะแนน PISA" 
โดย รศ. ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผศ. ดร.จิรดา วุฑฒยากร และ รศ. ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
วันที่ 31 ต.ค. 2556 ณ ห้อง Lotus9 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์(ราชประสงค์)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

รศ.ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ผศ.ดร. จิรดา วุฑฒยากร

 

บรรยากาศภายในงาน

ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)  ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)  ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)  ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)  ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)  ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)  ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)  ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)    ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)  ภาพ งานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ (31 ต.ค. 2556)