ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ยืนใช้ประกาศรับนักเรียนปี 57 ตามเดิม

1 พ.ย. 2556 09:50 น.

ผู้อ่าน

สพฐ.หวั่นถูกฟ้องเปลี่ยนกลางคัน เล็งแนะแนวดึงเด็กเรียนอาชีวะแทน
 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เตรียมพิจารณาปรับแก้ประกาศรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ โดยในปีการศึกษา 2557 สพฐ.ต้องลดการรับนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 น้อยกว่าเดิมกว่า 1 แสนคนนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุม สพฐ.เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การรับนักเรียนตามประกาศการรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2557 ที่มีนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธาน ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า สพฐ.จะไม่แก้ประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 ที่ได้มีการออกประกาศไปแล้ว เพราะจากการวิเคราะห์พบว่าจะมีปัญหาการฟ้องร้องตามมาอย่างแน่นอน โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 ที่จะเรียนต่อชั้น ม.4 ในโรงเรียนเดิมที่อาจเสียสิทธิในการเข้าเรียนต่อ
 
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้เห็นว่าหากมีการแก้ไขประกาศการรับนักเรียน โดยเฉพาะการปรับผลการเรียนเฉลี่ยที่จะเรียนต่อชั้น ม.4 จาก 2.00 เป็น 2.30-2.50 รวมทั้งการจำกัดการรับนักเรียนชั้น ม.4 ไม่ให้เกิน 40 คนต่อห้องเรียนจะทำให้เด็กจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าเรียนได้ และเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้จะไปฟ้องร้องเรียกร้องสิทธิดังกล่าวอย่างแน่นอน เมื่อเห็นว่าหากมี การแก้ไขประกาศการรับนักเรียนแล้วมีปัญหามาก ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ใช้ตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 ตามเดิม ซึ่งประกาศนี้ได้มีการแจ้งให้สถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองทราบล่วงหน้าไปแล้ว ส่วนการสนับสนุนเพิ่มจำนวนนักเรียนสายอาชีวศึกษานั้น สพฐ.จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการแนะแนวนักเรียนชั้น ม.3 รวมทั้งจะนำนักเรียนไปเยี่ยมสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ด้วย โดยข้อสรุปดังกล่าวจะนำเสนอนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. และ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาต่อไป.
 
 
เครดิต นสพ.ไทยรัฐ