ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

7 พ.ย. 2556 16:17 น.

ผู้อ่าน

รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556

หน่วยงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)