ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วันสอบ GAT/PAT (24 - 27 ก.พ.61) ควรเตรียมร่มให้พร้อม และเผื่อเวลาเดินทางไปสนามสอบ

23 ก.พ. 2561 14:35 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561) ฉบับที่ 15 (92/2018) นั้น

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งเตือนให้ผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 ควรเตรียมร่ม หรือ ชุดกันฝนให้พร้อม และเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลา รวมทั้งรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เนื่องจากในช่วงวันดังกล่าว อาจมีอากาศแปรปรวน

ภาพ วันสอบ GAT/PAT (24 - 27 ก.พ.61) ควรเตรียมร่มให้พร้อม และเผื่อเวลาเดินทางไปสนามสอบ

คลิกอ่านประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ....

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th