ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ปฏิรูปอาชีวะเพิ่มน้ำหนักวิทย์-คณิต เลขาสอศ.ส่งสัญญาณปวช.ถ้าประเมินวิชาชีพไม่ผ่านหมดสิทธิ์จบ

13 พ.ย. 2556 11:57 น.

ผู้อ่าน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 แล้ว ซึ่งใช้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.ที่เข้าเรียนในปีนี้ประมาณ 189,650 คน ทั่วประเทศ ที่จะมีการประเมินทักษะอาชีพนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.ทุกคนก่อนจบการศึกษา จากเดิมที่สุ่มประเมินส่วนหนึ่งเท่านั้น และหากไม่ผ่านการประเมินทักษะอาชีพจะถือว่าไม่จบการศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขใหม่ที่เพิ่งกำหนดไว้ในหลักสูตร ปวช. พ.ศ.2556 โดยจะประเมินจากการปฏิบัติอาชีพจริงๆ โดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ อย่างไรก็ตาม จะเริ่มการประเมินปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วย ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นั้    เลขาฯ สอศ.ส่งสัญญาณปฏิรูปหลักสูตร การเรียนการสอนอาชีวะเข้มข้น ให้ความสำคัญวิชาสามัญ วิทย์-คณิต การอ่าน หวังผลสอบ Pica ให้ผ่าน ลั่นหลักสูตร ปวช. 2556 ถ้าประเมินทักษะอาชีพไม่ผ่าน ไม่จบ
    นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาว่า ต่อไปนี้จะปฏิรูปการเรียนรู้ให้มากขึ้น ซึ่งจะให้ความสำคัญกับวิชาสามัญ ฉะนั้นการเรียนการสอนเราต้องให้ความสำคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านมากขึ้น เพื่อที่จะให้เด็กอาชีวะสามารถสอบ Pica ได้ ซึ่งเรามองว่าการประเมินในรูปแบบของ Pica หรือ V-Net นั้นไม่สามารถจะประเมินศักยภาพของเด็กอาชีวะได้ทั้งหมด แต่มีการประเมินที่อาชีวศึกษาให้ความสำคัญมาก ในขณะนี้คือการประเมินทักษะอาชีพ ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นเงื่อนไขกำหนดไว้ในหลักสูตร ปวช. 2556 ซึ่งคนจบที่หลักสูตร ปวช.ต้องผ่านการประเมินทักษะอาชีพ โดยประเมินจากการปฏิบัติอาชีพนั้นจริงๆ และจะมีกรรมการซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้ประเมิน
    “อาชีวจะเน้นตัวสุดท้ายมากกว่า ถ้าไม่ผ่านก็คือไม่จบ โดยหลักสูตรนี้ใช้กับ ปวช.ทุกสังกัด เพราะฉะนั้นเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกคนได้ทราบว่าเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของเด็ก ไม่ใช่ว่าจะจบกันง่ายๆ เด็กทุกคนที่จบต้องมีฝีมือและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ” เลขาฯ สอศ.กล่าว
    ผู้สื่อข่าวรายงานงานการสอบ Pica 2012 ที่จะประกาศผลในเดือนหน้า โดสอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ซึ่งสัดส่วนในปี 2012 คือ คณิตศาสตร์ 60% วิทยาศาสตร์ 20% การอ่าน 20% โดยก่อนสอบ Pica จะมีการ Pre-test หรือทดสอบล่วงหน้า 1 ปี ซึ่งผลที่ออกมาเป็นไปตามคาด โดยข้อสอบมีทั้งหมด 8 ฉบับ อาชีวศึกษาทำคะแนนเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของประเทศ 1 ฉบับ ส่วนอีก 7 ฉบับต่ำกว่าระดับ ในรอบต่อไปที่จะสอบ ส่วนในปี 2015 สัดส่วนคือ วิทยาศาสตร์ 60% คณิตศาสตร์ 20% การอ่าน 20% โดยจำนวนคนเข้าสอบทั้งหมด 6,918 คน เป็นอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 1,960 คน (13.3%) ภาครัฐ 665 คน (7.9%) ภาคเอกชน 431 คน (5.4%)น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อให้มีการประเมินทักษะอาชีพด้วย
 
 
 
ที่มา นสพ.ไทยโพสต์