ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.แย้มแนวทางทดสอบวัดผลกลางระบุผ่านการพิจารณาจากนักวัดผล

13 พ.ย. 2556 12:00 น.

ผู้อ่าน

       วันนี้ (12 พ.ย.) แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือเรื่อง การประเมินและระบบทดสอบกลาง ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานนั้น ที่ประชุมได้มีการหารือถึงทิศทางการทดสอบวัดผลกลางว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด โดยในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า การทดสอบจะดำเนินการเป็นอัตราส่วนระหว่างข้อสอบกลาง และข้อสอบปลายภาค โดยในช่วงแรก ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปีการศึกษา 2557 จะใช้ข้อสอบกลาง ประมาณ 30% และข้อสอบปลายภาค 70% จากนั้นปีต่อไปจะค่อยๆ เพิ่มอัตราส่วนของข้อสอบกลางให้มากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะไม่เกิน 50% ทั้งนี้ข้อสอบกลางจะเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ผ่านกระบวนการพิจารณาจากชุมนุมนักวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 1,000 คน ซึ่งจะมาร่วมกันดูแลเรื่องข้อสอบ   แหล่งข่าวระดับสูงจาก ศธ.กล่าวต่อไปว่า มีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องมีการเก็บคะแนนการสอบระหว่างภาค และปลายภาค ตามสภาพจริงไว้ด้วย ดังนั้น สพฐ.จึงต้องคงข้อสอบปลายภาคไว้เหมือนเดิม จะใช้ข้อสอบกลางทั้ง 100% ไม่ได้ อย่างไรก็ตามข้อสอบกลางนี้ นอกจากจะทำให้ทราบภาพรวมผลการจัดศึกษาทั้งประเทศแล้ว ยังจะช่วยทำให้ครูรู้แนววิธีการออกข้อสอบที่ถูกต้อง โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ว่าควรจะออกข้อสอบอย่างไร ซึ่งเราจะต้องค่อยๆ สร้างความตระหนักให้แก่ครู เพื่อให้ครูได้นำไปใช้ในการออกข้อสอบปลายภาคต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ จะมีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องการประเมินและระบบทดสอบกลางอีกครั้งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงผู้ปกครอง นักเรียน และสถานศึกษาด้วย เพื่อนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป 

 

 

ที่มา นสพ.ผู้จัดการ