ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

**NEW** ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 13 ตำแหน่ง 24 อัตรา

13 พ.ย. 2556 15:46 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพิ่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง  24 อัตรา  โดยมีรายละเอียดต่างๆ ตามไฟล์ด้านล่าง

ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ดังนี้

1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400(วงเล็บมุมซอง สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)

2. สมัครด้วยตนเองที่ ชั้น 36 อาคารพญาไท พลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ในวันและเวลาราชการ)