ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3 มี.ค. 2561 15:34 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี อาจารย์นพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ว่า กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดสอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้ออกข้อสอบในวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ โดยการสอบครั้งนี้ครูผู้คุมสอบ ได้ทำการตรวจเอกสารแสดงตัวก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณทุกชนิดอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการทุจริตข้อสอบ และจัดเรียงข้อสอบสลับชุด เพื่อไม่ให้เด็กที่นั่งติดกันลอกข้อสอบกันได้ พร้อมห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ และต้องนั่งประจำที่สอบจนกว่าจะหมดเวลา  การจัดสอบ O-NET ม. 6 ในวันนี้ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะเรื่องข้อสอบตนก็ได้เน้นย้ำว่าข้อสอบต้องเน้นการคิด วิเคราะห์มากขึ้น และมีมาตรฐานสากล

ภาพ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 387,917 คน สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนต้องใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา แต่ในปีนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดการประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2561, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ภาพ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภาพ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภาพ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี