ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"อธิการ มศว" ชี้ข้อสอบกลาง รับตรงไม่เวิร์ก

19 พ.ย. 2556 09:19 น.

ผู้อ่าน

ภาพ อธิการ มศว ชี้ข้อสอบกลาง รับตรงไม่เวิร์ก
 
    "เฉลิมชัย" ชี้ยุบสอบตรงมหา'ลัย ใช้สอบลกลางร่วมกันที่เคลียริงเฮาส์เป็นเรื่องทำได้ยาก สทศ.อาจออกข้อสอบไม่ตรงใจ ควรให้มหาวิทยาลัยร่วมออกข้อสอบด้วย ชี้ที่ผ่านมา ทปอ.ไม่เคยนิ่งนอนใจปัญหาวิ่งรอกสอบตรง พยายามแก้ปัญหาอยู่แล้ว   
    วันที่ 18 พฤศจิกายน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน มีมติให้ยุบระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัยไปรวมเป็นระบบเดียวกันกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ และกระบวนการรับนิสิตนักศึกษาเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเริ่มหลังจากนักเรียนชั้น ม.6 ศึกษาจบ เริ่มในปี 2558 ว่า เห็นด้วยหากจะให้สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) พัฒนาข้อสอบกลาง เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระบบรับตรง แต่การออกข้อสอบให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนได้ตรงตามที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นอาจจะต้องให้มหาวิทยาลัยมาร่วมกันออกข้อสอบ จะได้รู้ถึงความต้องการแต่ละคณะ/สาขา
    อธิการบดี มศว กล่าวอีกว่า ส่วนข้อห่วงใยที่ว่ามหาวิทยาลัยจะออกข้อสอบเกินหลักสูตร ทำให้เด็กทิ้งห้องเรียนไปกวดวิชานั้น ก็สามารถตรวจสอบได้ และยืนยันว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่เคยออกข้อสอบเกินหลักสูตร แต่มีข้อสอบซึ่งใช้ทดสอบปฏิภาณไหวพริบ เพื่อใช้ทดสอบความถนัดของนักเรียนว่าเหมาะสมในการเข้าศึกษาต่อในสาขานั้นๆ หรือไม่ ซึ่งข้อสอบดังกล่าวไม่มีในหลักสูตร อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่พัฒนาข้อสอบมหาวิทยาลัยก็ยังจำเป็นต้องออกข้อสอบและจัดสอบรับตรงเอง เพื่อให้สามารถคัดเลือกเด็กเข้าเรียนได้ตามต้องการ โดยที่ผ่านมาทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เองพยายามแก้ปัญหานักเรียนวิ่งรอกสอบรับตรง ทำให้ผู้ปกครองเสียต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดยขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยให้รับตรงในช่วงเวลาเดียวกันในเดือนมกราคม เชื่อว่าในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจะมารับตรงในช่วงนี้มากขึ้น จะสามารถลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ และผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายมากได้ส่วนหนึ่ง
    “ปัญหาการรับตรงไม่ได้เกิดจากมหาวิทยาลัยไปออกข้อสอบเอง แต่เกิดจากมหาวิทยาลัยรับตรงคนละช่วงเวลากัน ทำให้เด็กวิ่งรอกสอบเกือบทั้งปี ดังนั้น ทปอ.จึงแก้ปัญหาโดยให้มหาวิทยาลัยมารับตรงในช่วงเดียวกัน ขณะเดียวกันในช่วงนี้ก็ควรจะมีการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ให้มีความสมบูรณ์ก็จะสามารถแก้ปัญหารับตรงได้” ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าว
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์