ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือบีเน็ตเสร็จแล้ว พร้อมเตรียมเพิ่มข้อสอบในปี 58

20 พ.ย. 2556 10:31 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือบีเน็ตเสร็จแล้ว พร้อมเตรียมเพิ่มข้อสอบในปี 58
 
 
วันนี้(19พ.ย.)พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) รองเจ้าคณะภาค 6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (บีเน็ต) ให้แก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ 409 แห่งว่า ขณะนี้คณะกรรมการการออกข้อสอบได้ออกข้อสอบประจำปี2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3 วิชา ได้แก่ วิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย วิชาศาสนาปฏิบัติ และวิชาภาษาบาลี ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการการศึกษาฯยังได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรในการเรียนและวิชาที่ใช้สอบบีเน็ตในปี 2558 จากเดิม 3 วิชา เป็น 4 วิชา ได้แก่ วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาธรรมวินัย วิชาภาษาบาลี เพื่อให้การวัดผลเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้น
 
พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการการออกข้อสอบกำลังประชุมและเริ่มออกข้อสอบที่จะนำมาใช้ในปี 2558 นอกจากนี้ได้แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่นำมาใช้ในการออกข้อสอบด้วย ทั้งนี้ข้อสอบที่ออกตามหลักสูตรใหม่จะเข้มข้นและครอบคลุมเนื้อหาความรู้ด้านต่างๆ ที่สำคัญเชื่อว่าจะใช้วัดผลและวัดความรู้ได้ดีขึ้นทุกด้าน ทั้งนี้สำหรับจำนวนข้อสอบในการสอบบีเน็ตปี 2558 นั้น เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า วิชาภาษาบาลี 100 ข้อ วิชาธรรมะ 50 ข้อ วิชาพุทธประวัติ 50 ข้อ และ วิชาธรรมวินัย 50 ข้อ รวมทั้งหมด 250 ข้อ
 
“ส่วนความคืบหน้ากรณีโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรอง 83 โรงและไม่รับรอง 125 โรง ซึ่งโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่นักเรียนสอบบีเน็ตไม่ผ่านเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคมนั้น ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมการรับการประเมินแล้ว โดยเฉพาะโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินรอบที่ผ่านมา” พระราชวรมุนี กล่าว
 
 
 
เครดิต นสพ.เดลินิวส์