ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จาตุรนต์ไฟเขียวตั้งสถาบันหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้

25 พ.ย. 2556 10:19 น.

ผู้อ่าน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อเร็วๆ นี้ สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้ง รับทราบสรุปการจัดทำร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง พิจารณาแนวทางการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรสำหรับระดับมัธยมปลายทั้ง 6 กลุ่มความรู้
 
โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่าต้องปรับหลักสูตร แต่จะต้องให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น จะจัดประชุมแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้พูดคุยหารือร่วมกันในประเด็นตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จนถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง โดยให้คนทั้งสังคมมีส่วนร่วมด้วย
 
ทางด้านนายภาวิช ทองโรงจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ จึงเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันเป็นองค์กรมหาชน บริหารงานโดยปราศจากการเมือง ทำหน้าที่เก็บข้อมูล และวิจัยหลักสูตร
 
เพื่อให้หลักสูตรมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทำงานเชื่อมโยงหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คำนวนงบประมาณจัดตั้ง และร่างรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยจะเร่งจัดตั้งให้เสร็จภายใน 3 เดือน
 
 
 
เครดิต นสพ.มติชน