ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สภาเทคโนฯพระจอมเกล้าลาดกระบังมีมติ 9 ต่อ4 ถอดถอนอธิการบดี

28 พ.ย. 2556 09:54 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 27พ.ย. ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการประชุมสภาสถาบัน โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสจล.แก้ผลการเรียนให้กับลูกตนเอง โดยคณะกรรมการสอบสวนฯชี้มูลว่าอธิการบดีแก้ผลการเรียนให้ลูกตัวเองจริง ซึ่งถือเป็นการทุจริตและเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ที่ประชุมจึงมีมติ 9 ต่อ 4 เสียง ให้ถอดถอนศ.ดร.ถวิล พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี และแต่งตั้ง ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รองอธิการบดี ให้รักษาการอธิการบดีแทน นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งชุด เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด รวมถึงให้ตรวจสอบกรณีที่กลุ่มศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของศ.ดร.ถวิล ด้วย
 
ด้าน ศ.ดร.ถวิล กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งแล้วว่ามีมติถอดถอนออกจากตำแหน่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าตนทำงานร่วมกับคณบดีคณะต่างๆไม่ได้ ซึ่งไม่ได้แปลกใจกับมติที่ออกมา แต่รู้สึกแปลกใจเล็กน้อย เพราะปกติแล้วทางสภาสจล.จะต้องให้ชี้แจงแต่ที่ประชุมไม่ได้ให้ชี้แจงอะไร และเมื่อถึงวาระการพิจารณาเรื่องถอดถอน ตนก็ได้ออกจากที่ประชุม ทั้งนี้มติที่ออกมาน่าจะมีผลในวันที่ 28 พ.ย. แต่ตนได้เก็บของออกจากห้องทำงานแล้ว และจากนี้ก็จะไปเป็นอาจารย์สอนตามเดิมจนกว่าจะเกษียณอายุราชการในปี2557 และคงไม่ไปฟ้องร้องหรือทำอะไร เพราะสภาสจล.มีอำนาจตัดสิน
 
 
 
เครดิต นสพ.เดลินิวส์