ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อ สมศ.

9 ธ.ค. 2556 15:50 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อ สมศ.

        9 ธ.ค. 56  รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับมอบโล่เกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อ สมศ. ในโอกาสการประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยนายนาวิน วิยาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นผู้มอบ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณ